Is Aybel Textielverf veilig en milieuvriendelijk?

Is Aybel Textielverf veilig en milieuvriendelijk?

De veiligheid en milieubelasting voor chemische producten wordt in Europa geregeld door de REACH-regelgeving. Het belangrijkste deel van de deze regelgeving betreft de gevarensymbolen op verpakkingen van producten. Deze gevarensymbolen worden vastgesteld op basis van...