Aybel Textielverf hitanshu-patel-9LgRPixEotk-unsplash

Veelgestelde vragen

 

Aybel Textielverf FAQ Veilig en Milieuvriendelijk dmitry-gladkikh-Mh0JvfFj_CM-unsplash

Is Aybel Textielverf veilig en milieuvriendelijk?

De veiligheid en milieubelasting voor chemische producten wordt in Europa geregeld door de REACH-regelgeving. Het belangrijkste deel van de deze regelgeving betreft de gevarensymbolen op verpakkingen van producten. Deze gevarensymbolen worden vastgesteld op basis van de chemische samenstelling van producten en worden weergegeven in de Safety Data Sheets van ieder afzonderlijk product.

 

Voor ieder van onze producten beschikken wij over een Safety Data Sheet. Voor Aybel Textielverf Zwart en Aybel Fiske staan de Safety Data Sheets hier onder de tekst. Voor Aybel Textielverf Zwart zijn dus geen gevarensymbolen van toepassing. Voor Aybel Fiske geldt de code GHS07 – Schadelijk:  “Producten die irritatie, jeuk, roodheid van de uit of ontstekingen kunnen veroorzaken bij direct, langdurig of herhalend contact, bijvoorbeeld afwasmiddel en vaatwasmachinetabletten”. 

De textielverf van Aybel is niet giftig (GHS-06), maar bijvoorbeeld ook niet corrosief (GHS-05) en niet schadelijk is voor de gezondheid (GHS-07) of Milieugevaarlijk (GHS-09). Voor de overige kleuren sturen wij je de Safety Data Sheets graag op aanvraag toe.

Lozing in het oppervlaktewater moet in het algemeen vermeden worden met textielverf. Dit kun je het beste vergelijken met gewoon keukenzout. Ook keukenzout is als product “niet schadelijk voor mens en milieu”. Het lozen van (grotere) hoeveelheden zout in het (zoete) oppervlaktewater zal wel leiden tot vissterfte.

Textielverf bevat voornamelijk kleurstof. Een grotere hoeveelheid zwarte kleurstof in een kleine vijver zal de lichtdoorlaatbaarheid beïnvloeden en daarmee de groei van planten en organismen verstoren. Het product is dus in zichzelf niet schadelijk of giftig, wel zal het in grotere concentraties het aqua-milieu veranderen waardoor bijvoorbeeld vissterfte kan ontstaan.

In vrijwel geheel West-Europa zorgt de waterzuivering en riolering in de eerste plaats voor verdunning van het afvalwater en tevens wordt het water gezuiverd. Ten aanzien van ons product is de verdunning in het riool eigenlijk al voldoende om geen noemenswaardige belasting (lichtdoorlaatbaarheid) meer te vormen voor het milieu.

Uiteraard geldt dit voor niet-industrieel gebruik van ons product. Voor industrieel gebruik zal wel een eigen waterzuivering moeten worden voorzien om te hoge concentraties kleurstof in het riool te vermijden.

 

 

Safety Data Sheets: